Rit4Britt

Team

Mijn dochter heeft in febr. dit jaar te horen gekregen dat ze ALL heeft. Britt is 8 jaar en had eigenlijk nooit wat, tot 5 februari.. Na 2 weken kinder IC in het UMCG en 2 weken op de afdeling M2 van het UMCG zijn we weer thuis in afwachting van verder te nemen stappen en behandelingen.
Aangezien dit nieuws nog heel vers is weten we van de verdere behandeling eigenlijk nog weinig, maar toch willen we alvast iets op gang brengen.
Een aantal weken op de afdeling heeft veel los gemaakt van het leed dat er is bij kinderen met kanker. Ook de onmacht van ouders en het verdriet van de wending die het leven van je kind neemt is ondragelijk. Alle vormen van kanker bij alle leeftijden is vreselijk maar bij kinderen komt het dubbel zo hard aan.

€ 21.864,19 / 8.250,00

Sponsor